Kancelaria specjalizuje się w działaniach z zakresu prawa własności intelektualnej. W ramach specjalizacji zajmujemy się ochroną praw autorskich, ochroną i rejestracją znaków towarowych oraz działaniami z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji. Reprezentujemy artystów, architektów i innych twórców oraz pomagamy i doradzamy firmom budującym lub chroniącym własną markę.

 

Szczegółowy zakres usług z zakresu prawa własności intelektualnej:

  • ochrona praw autorskich,

  • ochrona znaków towarowych,

  • kompleksowe doradztwo prawne z zakresu prawa własności intelektualnej,

  • przygotowywanie umów i regulaminów,

  • reprezentowanie Klientów przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

  • zastępstwo procesowe w sprawach dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej.