• obsługa prawna przedsiębiorców,

  • doradztwo prawne dla przedsiębiorców,

  • opracowywanie opinii prawnych,

  • sporządzanie umów stosowanych w obrocie handlowym,

  • rejestracja spółek prawa handlowego,

  • reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach przed sądami,

  • pomoc w uzyskiwaniu zezwoleń, koncesji, itp.

  • przekształcenia spółek.