• przygotowywanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych,

  • sądowe dochodzenie roszczeń,

  • ugody

  • negocjowanie warunków umów,

  • prowadzenie spraw spadkowych, zasiedzeniowych, majątkowych i innych

  • windykacja wierzytelności,

  • doradztwo w zakresie prawa cywilnego.