• sporządzanie umów o profesjonalne uprawianie sportu ( kontrakty zawodnicze ),

  • umowy sponsorskie,

  • reprezentowanie zawodników w negocjacjach z klubami sportowymi,

  • rejestracja klubów, związków, stowarzyszeń i innych organizacji sportowych,

  • tworzenie statutów, regulaminów i uchwał organów organizacji sportowych,

  • kompleksowe doradztwo prawne dla klubów sportowych,

  • zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu prawa sportowego.