Kancelaria świadczy usługi w zakresie szeroko pojętego prawa prasowego. Prowadzimy sprawy dotyczące naruszenia dóbr osobistych w prasie i Internecie. Specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów prawnych powstałych na styku wolności słowa i etyki zawodu dziennikarza.