• analiza i regulacja stanu prawnego nieruchomości,

  • badanie ksiąg wieczystych i rejestrów gruntów,

  • przygotowywanie umów o roboty budowlane, prace projektowe, przygotowanie inwestycji itp.,

  • reprezentacja Klientów przed organami administracji w sprawach związanych z prawem budowlanym,

  • pomoc prawna dla firm budowlanych, biur architektonicznych, agencji obrotu nieruchomościami,

  • porady prawne z zakresu prawa budowlanego oraz prawa nieruchomości i prawa zamówień publicznych.