• ochrona wizerunku, prywatności, czci, dobrego imienia, godności, wolności i innych dóbr osobistych człowieka,

  • zastępstwo procesowe w sprawach o naruszenie dóbr osobistych,

  • doradztwo prawne w zakresie dóbr osobistych.